Prostovoljno gasilsko društvo Lokev
Lokev 5/g
6219 LOKEV

  • Matična številka: 5250994
  • ID Za DDV: 92898602
  • TRR: 1010 0003 4735 695 odprt pri Banki Koper