Društvo je v letu 2009 s pomočjo Občine Sežana ter donatorjev in krajanov iz vasi Lokev in Prelože nabavilo novo gasilko vozilo PV-1 (Toyota Hilux 4x4).

Toyota HILUX