O društvu

Prostovoljno gasilsko društvo Lokev je eno od štirih gasilskih društev v Občini Sežana, ki je organizacijsko vključeno v Kraško gasilsko zvezo. V skladu s sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe z Občino Sežana društvo opravlja naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Društvo pokriva območje Krajevne skupnosti Lokev, z vasema Lokev in Prelože ter skupno površino območja 1.839 ha in 809 prebivalci na tem območju. Društvo je nepogrešljiv člen steber sistema varstva pred naravnimi in drugim nesrečami, kar dokazujemo že vrsto let z našim aktivnim ter strokovnim delom, tako na intervencijah, kot tudi pri preventivi ter vzgoji mladih.

 

V svoje vrste združuje preko 70 članov vseh starostnih skupin. Trenutno v društvu deluje 20 aktivnih članov operativne enote, ena desetina članic, ena desetina starejših gasilcev, 20 mladincev in pionirjev, ter ostalih članov društva. Člani društva imajo vsa ustrezna tehnična in strokovna znanja. Operativna enota opravi letno okoli 20 intervencij, v primeru suše v poletnih mesecih, ko na krasu divjajo gozdni požari, pa se ta številka tudi podvoji.

 

Zgodovina društva

Gasilska dejavnost je v vasi Lokev prisotna že več kot 100 let, saj se ta omenja že pred letom 1900, ko je tedanja oblast ustanovila požarno obrambo, katere naloga je bila pri nevarnosti ognja varovati posest in življenje prebivalcev. Po prvi svetovni vojni in določitvi rapalske meje (mejna črta Triglav-Reka) je ozemlje na zahodni strani meje pripadlo italijanski oblast, ki je ohromila oziroma prepovedala delovanje slovenskih društev. To je takrat začutilo tudi gasilstvo na primorskem in v vasi Lokev. Zato je bilo potrebno po drugi svetovni vojni začeti znova in društvo je ponovno začelo aktivno delovati leta 1948. Aprila 1958 je bila izdelana nova razdelitev območij gasilskih društev. PGD Lokev je zajemalo vasi Lokev, Prelože, Kačice, Pared in Rodik. Društvo je imelo konjsko vprego in ročno brizgalno.

Sledil je ponoven padec aktivnosti društva, vendar je bil le-ta kratek, saj so že decembra leta 1982 tedanja lokalna skupnost in posamezni aktivisti ponovno obudili društvo in ga tudi statusno pravno vpisali kot Prostovoljno gasilsko društvo Lokev. Sledil je vzpon na vseh področjih, od večanja članstva, do aktivnostih na požarih in tekmovanjih, to pa predvsem zaradi zagnanosti tedanjih predsednikov in poveljnikov ter mlajše generacije članov društva.

V zadnjem desetletjih pa društvo beleži velik napredek, saj je društvo pridobilo nov gasilski dom, posodobilo vozni park in tehniko, se kadrovsko okrepilo in poskrbelo za pridobivanje novega članstva in vzgoje mladih, kar lahko opazite ob vsakokratnem obisku našega društva.