Star slovenski pregovor pravi: »Slabo orodje je cesta k zamudi, mojstra ukrade in delavca utrudi.« Tega pa ne moremo več trditi za lokavske gasilce. Ti se lahko pohvalijo s svojim novim gasilskim vozilom. Vozilo, vredno 230.000,00 EUR, sta Prostovoljno gasilsko društvo Lokev in Občina Sežana nabavila konec lanskega leta. Sredstva za nakup vozila je zagotovila Občina Sežana, ki je del sredstev pridobila na razpisu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje iz naslova sredstev za sofinanciranje nabave gasilskih vozil za gašenje požarov v naravnem okolju. Z nabavo vozila je občina zaključila cikel opremljanja vseh štirih prostovoljnih gasilskih društev z gasilskimi cisternami za gozdne požare. V osnovi je vozilo namenjeno gašenju gozdnih požarov, vendar je s svojo opremo in lastnostmi primerno tudi za  posredovanje ob stavbnih požarih ter drugih nesrečah. Letošnja vročina je že pokazala zobe, kar je vplivalo tudi na povečanje požarov v naravnem okolju, zato je novo pridobljeno gasilsko vozilo še kako dobrodošlo. Izkazalo se je za nepogrešljivo pri skoraj vseh intervencijah. Krstno intervencijo je doživelo marca 2015 ob požaru mesnice sredi vasi Lokev. Vozilo pa svoj namen opravlja tudi pri intervencijah ob železniški progi in v naravnem okolju. Lokavski gasilci so z novim vozilom, ki je nadomestilo starejše dotrajano vozilo, pridobili tudi potrebno opremo, ki je pred tem niso imeli. Gre za opremo za posredovanje v stavbnih požarih, ki zahteva tudi redno usposabljanje. Nazadnje so v prvi polovici julija pripravili interno gasilsko vajo in simulirali požar v kulturnem domu v Lokvi. Na vaji so preizkusili tako novo vozilo in opremo kot tudi pripravljenost gasilske enote za tovrstne nesreče. Ker se za tovrstno pridobitev v vasi Lokev spodobi pripraviti tudi uradni prevzem gasilskega vozila, bo društvo to storilo ob vaškem prazniku, ki bo zadnji konec tedna v septembru. In če si za konec izposodimo še en star slovenski pregovor,ki pravi: »Kakršen delavec, takšno orodje,« lahko, po novem vozilu sodeč, sklepamo, da so lokavski gasilci res ta pravi.

 

 

Last Updated (Thursday, 15 September 2016 09:08)